ūmas

ūmas
6 ×ū́mas, -à adj. (3) žr. 2 ūbas: Gyreisi turinti du ūmus laukus, gyreisi turinti plačius laukelius Gl. Kėliau rytelį, klausiau tėvelį, vai ką dabar dirbsim ūmam laukely? LTR(Plv). ūmaĩ; adv. D.Pošk apskritai, bendrais bruožais.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • ūmas — 5 ūmas, à adj. (3) K.Būg, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, LD274(Prn), ū̃mas (4) NdŽ žr. ūmus: 1. Kos57, RtŽ, M, FrnW, KŽ Ūmas žmogus J.Jabl(Pšl). Ūmai pasitraukiąs, ūmas SD1132. Jo tėvas ūmo būdo Vv. Tokia ūmà [mergina], kad ir susišnekėt su ja sunku Brt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 1 ūmas sm. (1) NdŽ, ū̃mas (4) Dgl 1. Jnš staigumas, skubumas, greitumas, greitis: Antpuolė su tokiu ūmu, kad nebišbėgau Lk. Atalekia su tokiuo ūmu, tartum jam te kas dega Sb. Iš to ūmo nebematė merga kūmo Sdk. ^ Kad jus ūmẽlis kur nuneštų! NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) KII335 1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, MŽ, MŽ222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 2 ūmas sm. (1) 1. S.Dauk, K.Būg, FrnW, NdŽ, Skd, Pln, End, Ggr negeras kvapas, smarvė: Negeru ūmu atsiduoda viralas, mėsa JI146. Visokių ūmų čia pilna: negali čia žmogus nė išsižioti Slnt. Lašiniai jau pagavę blogą ūmą Brs. Ta kamara negeru ūmu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • UMAS — abbr. Universal Miniature Avionics System …   Dictionary of abbreviations

  • ūmas — 4 ×ūmas (nlt.?) sm. (1) indas, saikas: Karalius tiems lauke buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo ir ūmą brangvyno Sch171. O aš pasėjau septynis pūdus, – ma[n] Dievas davė devynis ūmus! JD1042 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of schools in Sabah, Malaysia — This is a list of schools in Sabah, Malaysia. It is categorised according to the types of schools in Malaysia, and is arranged alphabetically. Private schools Chinese Independent High Schools * Beaufort Middle School 沙巴保佛中学 * Kian Kok Middle… …   Wikipedia

  • East L.A. walkouts — The East Los Angeles Walkouts or Chicano Blowouts were a series of 1968 protests against unequal conditions in Los Angeles Unified School District high schools. The first protest took place on March 6. While the students who organized and carried …   Wikipedia

  • Differences between Spanish and Portuguese — Although Portuguese and Spanish are closely related, to the point of having a considerable degree of mutual intelligibility, there are also important differences between them, which can pose difficulties for people acquainted with one of the… …   Wikipedia

  • Mega Man Star Force (anime) — Mega Man Star Force Cover art of the DVD box set released in the UK 流星のロックマン (Shooting Star Rockman) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”